۱۴۴۹۲۲۲۳
هتل Sheraton Deira
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
۴۲۹۶۵۵۱۰
هتل Sun and sands down town
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

هتل St. george

چهار ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room