۴۱۹۱۹۷۹۷
هتل Dream palace
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
۶۱۰۶۷۵۶۰
هتل Mayfair
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

هتل Sadaf

سه ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room