۳۱۴۱۳۳۴۵
هتل Nihal
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
۳۴۱۱۳۲۲
هتل Park hyatt
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

هتل Orchid hotel

سه ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room