۲۸۹۰۷۷۱۹
هتل Media rotana
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
۳۷۷۶۱۵۹۸
هتل Moscow
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

هتل Metropolitan Palace

چهار ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room