۲۵۰۷۳۹۴۵
هتل Fairmont
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
۵۱۱۴۱۲۵۱
هتل Flora al barsha
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

هتل Fairmont The Palm

پنج ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room