۵۳۷۶۸
هتل Rafee
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
۴۲۲۰۵۲۴۹
هتل Sadaf
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

هتل Dream palace

سه ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room