۴۵۹۶۴۲۵۸
هتل Majestic tower
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
۴۶۷۹۶۸۸۴
هتل Sheraton grand
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

هتل Asiana

پنج ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room