۲۴۳۸۵۹۹۸
هتل landmark plaza
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵
۴۳۹۴۷۲۷۰
هتل Carlton tower
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

هتل Abjar grand

پنج ستاره
ValidityChildExBedDoubleSingleBasisRoom Type
1 to 3o Apri31.00137.00265.00265.00BBStandard Room
1 to 3o Apri52.00157.00305.00305.00HBStandard Room